ACTION Personal Trainer CERTIFIERING

certifiering Verifiering

Med det här sökverktyget kan du verifiera certifieringsstatus för en individ. Frågan returnerar bara namn på personer som har en ACTIVE-certifiering.