Verifiering

Verifiering

certifiering Verifiering

Detta sökverktyg låter dig verifiera certifieringsstatusen för en individ. Frågan returnerar endast namn på personer som har en ACTIVE-certifiering.

Sök efter namn

Sök Med certifikat